Przy piecu i pod oknem. Kolędy Podkarpacia 1 – premiera płyty

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu otrzymało na projekt „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia”, w latach 2017-2018 ukażą się m.in. dwa albumy płytowe zawierające nagrania kolęd pochodzące z badań terenowych Bartosza Gałązki oraz interpretacje zebranych przez badacza materiałów w wykonaniu uznanych artystów oraz młodych pasjonatów muzyki tradycyjnej.

Kolejne tomy książkowej serii wydawniczej Kolędy Podkarpacia ukazującej się od 2007 r. przynoszą transkrypcje setek wariantów (melodycznych i słownych) pieśni bożonarodzeniowych oraz noworocznych zebranych przez Bartosza Gałązkę podczas wieloletnich badań terenowych na południowym wschodzie Polski. Spełniając oczekiwania odbiorców książek, Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu proponuje z kolei serię płyt, na których umieści wybrane kolędy zaczerpnięte ze zbiorów badacza. Część utworów pojawi się w oryginalnych wykonaniach zarejestrowanych w terenie, a w roli śpiewaków wystąpią przedstawiciele najstarszych pokoleń pamiętający repertuar swoich poprzedników urodzonych na przełomie XIX i XX wieku. Skarbami swej pamięci podzielili się z zapałem i wzruszeniem, wierząc, że dzięki ich wysiłkowi pieśni nie zostaną zapomniane. Pozostałe nagrania to interpretacje zebranych w terenie materiałów, a wykonawcami są zarówno uznani już artyści, jak i młodzi ludzie, którzy z pasją podejmują się praktykowania tego szlachetnego rzemiosła, jakim jest śpiew tradycyjny.

Na pierwszą płytę z serii Przy piecu i pod oknem złożył się repertuar udokumentowany w najnowszych trzech (od 4. do 6.) tomach Kolęd Podkarpacia, a więc kolędy „od Leżajska” oraz „od Ropczyc, Sędziszowa”. Są wśród nich pieśni bożonarodzeniowe i noworoczne (do tych drugich zaliczają się kolędy gospodarskie oraz utwory śpiewane pannom i kawalerom – także te, które genetycznie nie są kolędami, lecz przyjmują ich funkcję na czas obrzędu. Dokonując wyboru spośród tysięcy nagrań kierowaliśmy się zasadą reprezentatywności, walorami literackimi i muzycznymi utworów, ale i subiektywnymi odczuciami.

Prezentujemy jedno z nagrań umieszczonych na płycie: pieśń Na polu daleko w wykonaniu młodzieżowego zespołu śpiewaczego Zosienki z Krosna z akompaniamentem liry Macieja Batora. Jest to ballada, która występowała w funkcji kolędy w miejscowości Jeżowe. Kolędnicy śpiewali ją przed oknem gospodarzy niechętnych kawalerowi starającemu się o rękę ich córki. Słowa ballady miały stać się przestrogą dla surowych rodziców.

Na polu szeroko (Jeżowe)
[ballada w funkcji kolędy przedokiennej]

Osoby zainteresowane płytą prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub strony Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu, wydawcy albumu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.