O mnie

BARTOSZ GAŁĄZKA – folklorysta i pedagog (nauczyciel języka polskiego i przedmiotów artystycznych w krośnieńskiej „szkole z pasją” – Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika), popularyzator kultury ludowej wśród młodzieży i dorosłych, znawca śpiewu tradycyjnego południowo-wschodniej Polski, trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: w 2013 r. otrzymał stypendium na badania folkloru kolędowego w Leżajskiem, w 2017 r. na uzupełnienie i podsumowanie wieloletnich badań nad folklorem pogrzebowym Podkarpacia, a w 2021 r. na projekt „Galicyjskie Gorzkie żale”, dotyczący różnorodności melodycznej tego pasyjnego nabożeństwa ludowego; laureat Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (2019). Od 1997 realizuje autorski program badawczy, którego celem jest nagranie, katalogowanie, transkrypcja (muzyczna i językowa) oraz opracowanie (komentarze, paralele, zestawienia wariantów, mapy zasięgów) tysięcy tradycyjnych śpiewów i melodii, zachowanych w żywej i ginącej tradycji regionu. Do najważniejszych publikacji Bartosza Gałązki należy seria Kolędy Podkarpacia, w której przedstawia on religijny i świecki repertuar związany z szeroko rozumianym kolędowaniem. Dotychczas w ramach serii ukazały się: tom I (Podgórze I), tom II (Podgórze II), tom III (Pogranicze polsko-ruskie I). W ramach realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu projektu MKiDN „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia z tradycji żywej i ginącej” w latach 2017-2018 ukazały się kolejne tomy serii: tom IV (Od Leżajska, część 1), tom VI (Pogranicze polsko-ruskie II: Od Przeworska), album Kolędy Łemkowszczyzny oraz dwie płyty. Z kolei w ramach monumentalnego zadania „Przemyskie 2014”, także realizowanego we współpracy z jarosławskim stowarzyszeniem, pozyskał i opracował ponad dwa tysiące utworów oraz przygotował pod względem merytorycznym płytę Wschód bliski. Pieśni z Przemyskiego. Zbiór fonograficzny Bartosza Gałązki liczy obecnie kilkadziesiąt tysięcy nagrań. Badacz współpracuje z działającymi na Podkarpaciu zespołami artystycznymi, które skutecznie przywracają żywej tradycji odnalezione przez niego utwory. Jest jednym z pomysłodawców Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej i współautorem programu tej placówki.