O autorze

BARTOSZ GAŁĄZKA – folklorysta, językoznawca i pedagog (nauczyciel języka polskiego i przedmiotów artystycznych w krośnieńskiej „szkole z pasją” – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika)  – i popularyzator kultury ludowej wśród młodzieży i dorosłych), znawca śpiewu tradycyjnego południowo-wschodniej Polski, dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: w 2013 r. otrzymał stypendium na badania folkloru kolędowego w Leżajskiem, a w 2017 r. na uzupełnienie i podsumowanie wieloletnich badań nad folklorem pogrzebowym Podkarpacia. Ze względu na realizowany od 1997 autorski program badawczy nazywany „podkarpackim Kolbergiem”. Celem tego programu jest nagranie, katalogowanie, transkrypcja (muzyczna i językowa) oraz opracowanie (komentarze, paralele, zestawienia wariantów, mapy zasięgów) tysięcy tradycyjnych śpiewów i melodii, zachowanych w żywej i ginącej tradycji regionu. Do najważniejszych publikacji Bartosza Gałązki należy rozpoczęta seria „Kolędy Podkarpacia”, w której przedstawia on religijny i świecki repertuar związany z szeroko rozumianym kolędowaniem. Dotychczas w ramach serii ukazały się: tom I (Podgórze), tom II (Podgórze II), tom III (Pogranicze polsko-ruskie I). W ramach realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu projektu MKiDN „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia z tradycji żywej i ginącej” w latach 2017 – 2018 ukażą się kolejne cztery tomy serii: tom IV (Od Leżajska), tom V (Od Ropczyc, Sędziszowa), tom VI (Pogranicze polsko-ruskie II) i tom VII (Łemkowszczyzna). Z kolei w ramach monumentalnego zadania „Przemyskie 2014”, także realizowanego we współpracy z jarosławskim stowarzyszeniem, pozyskał i opracował ponad dwa tysiące utworów oraz przygotował pod względem merytorycznym płytę „Wschód bliski. Pieśni z Przemyskiego”. Zbiór fonograficzny Bartosza Gałązki liczy obecnie kilkadziesiąt tysięcy nagrań i dotąd nie został udostępniony szerszemu odbiorcy. Od 2008 roku stale współpracuje z Zespołem Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli, który skutecznie przywraca żywej tradycji odnalezione przez Bartosza Gałązkę utwory.