Premiera czwartego tomu „Kolęd Podkarpacia”

W grudniu 2017 r. ukazała się kolejna książka z serii Kolędy Podkarpacia. Materiały zamieszczone w tomie noszącym podtytuł Od Leżajska zostały zebrane przez Bartosza Gałązkę w latach 2010-2017 na terenie dzisiejszego powiatu leżajskiego oraz w niektórych miejscowościach położonych na obszarach powiatów: łańcuckiego i rzeszowskiego. Tak określony obszar badań połączył ten sam, wspólny trzon kolędowego repertuaru. Choć badania trwały osiem lat, najbardziej intensywne poszukiwania terenowe przypadły na rok 2013 (wówczas badacz otrzymał na nie Stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz na rok 2017 – wtedy, dzięki realizowanemu przez Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu przy wsparciu MKiDN projektowi „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia” badania mogły zostać dokończone, a publikacje książkowe – przygotowane do druku i w końcu wydane.

„Leżajski” materiał okazał się jednak tak obszerny, że koniecznym stało się podzielenie materiałów między dwa woluminy – każdy liczący około 600 stron. Czwarty tom Kolęd Podkarpacia jest więc jednocześnie pierwszą częścią dwutomowego zbioru Od Leżajska. Zawiera kolędy bożonarodzeniowe, wśród których znalazł się duży zespół wariantów kolęd kantyczkowych, liczne, charakterystyczne dla regionu pieśni apokryficzne oraz utwory o innej genezie (ludowej bądź literackiej). Jak zwykle, większość opublikowanych w książce wariantów nie była wcześniej publikowana. Druga część tomu będzie zawierać kolędy winszujące – noworoczne, dla gospodarzy i młodych, a także kolędy tzw. aktualizowane, czyli funkcjonujące w określonych momentach dziejowych, o tekście słownym pozostającym w związku z określonym kontekstem historycznym lub społecznym.

Osoby zainteresowane wydawnictwem prosimy o kontakt bezpośrednio z autorem lub ze Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.