Monthly Archive: grudzień 2018

„Kolędy Podkarpacia” – premiera kolejnego tomu

Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielonemu projektowi „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia”, w 2018 roku ukazała się kolejna publikacja w serii wydawniczej dokumentującej repertuar bożonarodzeniowy i noworoczny subregionów dzisiejszego województwa podkarpackiego. Szósty tom „Kolęd Podkarpacia” zawiera prawie 700 zapisów pochodzących z regionu przeworskiego, słynącego z bogatej i ciągle żywej tradycji kolędowania. Przeworskie – wyodrębnione na podstawie współczesnego podziału administracyjnego – leży częściowo na obszarze dawnego wschodniego pogranicza kulturowego, stąd obecność śpiewów życzących wspólnych dla noworocznego repertuaru polskich i ruskich wsi. Najliczniej reprezentowane są w nim szczodrówki (szczedriwky) dla panien i kawalerów. Z kolei niektóre spośród…
Read more