Kolędy Podkarpacia

Kolędowanie po dawnemu w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Na zakończenie tegorocznego okresu kolędowego Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej przygotowało wraz z przyjaciółmi (m.in. ze Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu) minifestiwal kolędniczy. Bogaty program wydarzenia obejmował: premierę filmu o zwyczajach i obrzędach cyklu zimowego, prezentację XIX- i XX-wiecznych kantyczek z prywatnych zbiorów, naukę kolęd w wariantach z Krosna i okolic, tańce do kolędowych melodii z regionu, sporządzanie rekwizytów i kompletowanie strojów kolędniczych, naukę ról do widowiska kolędniczego oraz obchodzenie domów z tym widowiskiem.

Jeszcze dalej na wschód – kolędowanie w Jarosławiu

Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Muzyka Dawna w Jarosławiu” i gościnności Urzędu Miasta Jarosławia, kolejne w sezonie 2019/20 kolędowanie „przy piecu i pod oknem” odbyło się 26 stycznia 2020 w zabytkowej Wielkiej Izbie Kamienicy Gruszewiczów. A skoro okolice Jarosławia leżą na obszarze kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego (polsko-ruskiego), repertuar wybrany spośród spisanych przez Bartosza Gałązkę Kolęd Podkarpacia do zaśpiewania w to niedzielne popołudnie był szczególny: wśród pieśni znalazły się – na równych prawach – kolędy polskie i ruskie.

W Przeworsku kolędowano po dawnemu

W sobotnie przedpołudnie 18 stycznia do przeworskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu przybyli prawdziwi „kolędnicy przeworscy” – przedstawiciele kilku pokoleń miłośników tradycyjnego śpiewania. Spotkanie Tak się dawniej kolędowało. Historie i pieśni z Przeworskiego, zorganizowane w celu promocji najnowszych wydawnictw Bartosza Gałązki i Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu oraz prezentacji zebranego w nich materiału, obfitowało we wzruszające chwile.

Tak się dawniej kolędowało. Pieśni i opowieści z Przeworskiego

W oczekiwaniu na nowy tom, poświęcony okolicom Ropczyc i Sędziszowa, odkrywamy kolejne bożonarodzeniowe kolędy Podkarpacia „od Przeworska” zapisane w „czerwonej” książce. Tym, którzy chcą je poznać, usłyszeć, a może nawet zaśpiewać, polecamy sobotnie spotkanie w przeworskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu (Przeworsk, ulica Jagiellońska 16).

Kolędy Podkarpacia w Szufnarowej

27 stycznia 2019 r. w Domu Kultury w Szufnarowej (powiat strzyżowski) zabrzmiały dźwięki kolęd. Współczesne interpretacje pieśni i piosenek bożonarodzeniowych zaprezentowali pochodzący z tej miejscowości artyści: Nikola Bobek i Marcin Ogrodnik. Do tradycyjnego repertuaru sięgnęły: znakomita szufnarowska pieśniarka Janina Tokarska oraz żeńska grupa śpiewacza Zosienki w składzie: Agnieszka Bernacka, Oliwia Lewandowska, Katarzyna Stachurska, Aleksandra Śnieżek i Natalia Wawrzkiewicz. Zosienki wykonały pieśni zaczerpnięte z ostatnio wydanych tomów serii Kolędy Podkarpacia oraz z płyt Przy piecu i pod oknem. Można było więc usłyszeć śpiewy „od Leżajska” i „od Przeworska”. W dalszej części „Wieczoru kolęd” wspólnie z licznie zebraną publicznością dziewczęta zaśpiewały utwory…
Read more

„Przy piecu i pod oknem” – premiera drugiej płyty

 Przy piecu i pod oknem. Kolędy Podkarpacia 2 – to tytuł drugiego albumu w kolekcji dokumentującej unikatowy, ginący repertuar bożonarodzeniowy i noworoczny południowo-wschodniej Polski. Tym razem na płytę trafiły kolędy z Pogranicza polsko-ruskiego oraz z Łemkowszczyzny. Część z nich pojawia się w wykonaniach oryginalnych, zaczerpniętych z żywej tradycji. Są to nagrania terenowe ze zbiorów Bartosza Gałązki, pozyskane w latach 2004-2018. Słyszymy więc na płycie śpiewaków (i muzykanta) urodzonych głównie w pierwszych dekadach XX w. Większości przekazanych przez nich pieśni nie znajdziemy we współczesnych śpiewnikach ani w internecie (niektórych nie znajdziemy nawet w dawnych źródłach!). Trudno przecenić muzyczną i literacką wartość…
Read more

„Kolędy Łemkowszczyzny” – album podróżny

Na peryferiach serii wydawniczej Kolędy Podkarpacia pojawiła się właśnie nowa publikacja. Zakończony dwuletni projekt Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu i Bartosza Gałązki „Przy piecu i pod oknem”, dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydał ostatni plon: Kolędy Łemkowszczyzny – album przenoszący czytelnika w dźwięczącą łemkowskimi śpiewami przestrzeń Beskidu Niskiego. Książka prezentuje się inaczej niż tomy ukazujące się w „głównym” nurcie serii. Łemkowszczyzna leży częściowo na obszarze województwa małopolskiego (stąd częściowa nieprzystawalność woluminu do pozostałych „kolędowych” wydawnictw Bartosza Gałązki). Mamy tu do czynienia z repertuarem od dawna już w tej formie niewykonywanym; autor gromadził materiały do tego zbioru od kilkunastu…
Read more

„Kolędy Podkarpacia” – premiera kolejnego tomu

Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielonemu projektowi „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia”, w 2018 roku ukazała się kolejna publikacja w serii wydawniczej dokumentującej repertuar bożonarodzeniowy i noworoczny subregionów dzisiejszego województwa podkarpackiego. Szósty tom „Kolęd Podkarpacia” zawiera prawie 700 zapisów pochodzących z regionu przeworskiego, słynącego z bogatej i ciągle żywej tradycji kolędowania. Przeworskie – wyodrębnione na podstawie współczesnego podziału administracyjnego – leży częściowo na obszarze dawnego wschodniego pogranicza kulturowego, stąd obecność śpiewów życzących wspólnych dla noworocznego repertuaru polskich i ruskich wsi. Najliczniej reprezentowane są w nim szczodrówki (szczedriwky) dla panien i kawalerów. Z kolei niektóre spośród…
Read more