Plon wyprawy Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej ścieżkami kultury tradycyjnej: zbiory

Zbiór ziela do święcenia, fot. A. Bernacka.

W ramach dwuletniego zadania pn. „Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zarejestrowano, a następnie częściowo stranskrybowano ponad 50 wywiadów terenowych – rozmów z mieszkańcami badanego obszaru; przypomnijmy, że badaniami objęte zostały powiaty: brzozowski, jasielski i krośnieński (w całości), oraz powiaty sanocki i strzyżowski (w części). W trakcie wywiadów pozyskano również fotografie oraz nagrania filmowe. Zgromadzony i zdeponowany w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zbiór stał się (obok obszernej literatury podmiotu i przedmiotu) podstawą materiałową artykułów wchodzących w skład przygotowanej w ramach zadania monografii.

Największą część tej monografii stanowi dział Materiały, zawierający m.in. 460 transkrypcji tekstów i melodii pochodzących z badań etnograficznych Bartosza Gałązki (od 1998) i Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (2021-2022). Dział ten zawiera również przewodnik po obszernym materiale muzycznym, ułatwiający poszukiwanie przekazów scharakteryzowanych w artykule poświęconym repertuarowi związanemu z cyklem obrzędów i zwyczajów dorocznych:

Osoby i instytucje zainteresowane otrzymaniem książki lub dostępem do materiałów, które posłużyły za podstawę źródłową publikacji w ramach badań prowadzonych przez Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, prosimy o kontakt, np. za pośrednictwem formularza w ramach tej witryny www. Publikacja jest bezpłatna, ograniczeniem jest jedynie stosunkowo niski nakład (300 egzemplarzy). Monografia będzie wkrótce dostępna w bibliotekach, w tym w bibliotece Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

(c) Bartosz Gałązka 2022