Monthly Archive: styczeń 2019

Kolędy Podkarpacia w Szufnarowej

27 stycznia 2019 r. w Domu Kultury w Szufnarowej (powiat strzyżowski) zabrzmiały dźwięki kolęd. Współczesne interpretacje pieśni i piosenek bożonarodzeniowych zaprezentowali pochodzący z tej miejscowości artyści: Nikola Bobek i Marcin Ogrodnik. Do tradycyjnego repertuaru sięgnęły: znakomita szufnarowska pieśniarka Janina Tokarska oraz żeńska grupa śpiewacza Zosienki w składzie: Agnieszka Bernacka, Oliwia Lewandowska, Katarzyna Stachurska, Aleksandra Śnieżek i Natalia Wawrzkiewicz. Zosienki wykonały pieśni zaczerpnięte z ostatnio wydanych tomów serii Kolędy Podkarpacia oraz z płyt Przy piecu i pod oknem. Można było więc usłyszeć śpiewy „od Leżajska” i „od Przeworska”. W dalszej części „Wieczoru kolęd” wspólnie z licznie zebraną publicznością dziewczęta zaśpiewały utwory…
Read more

„Przy piecu i pod oknem” – premiera drugiej płyty

 Przy piecu i pod oknem. Kolędy Podkarpacia 2 – to tytuł drugiego albumu w kolekcji dokumentującej unikatowy, ginący repertuar bożonarodzeniowy i noworoczny południowo-wschodniej Polski. Tym razem na płytę trafiły kolędy z Pogranicza polsko-ruskiego oraz z Łemkowszczyzny. Część z nich pojawia się w wykonaniach oryginalnych, zaczerpniętych z żywej tradycji. Są to nagrania terenowe ze zbiorów Bartosza Gałązki, pozyskane w latach 2004-2018. Słyszymy więc na płycie śpiewaków (i muzykanta) urodzonych głównie w pierwszych dekadach XX w. Większości przekazanych przez nich pieśni nie znajdziemy we współczesnych śpiewnikach ani w internecie (niektórych nie znajdziemy nawet w dawnych źródłach!). Trudno przecenić muzyczną i literacką wartość…
Read more

„Kolędy Łemkowszczyzny” – album podróżny

Na peryferiach serii wydawniczej Kolędy Podkarpacia pojawiła się właśnie nowa publikacja. Zakończony dwuletni projekt Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu i Bartosza Gałązki „Przy piecu i pod oknem”, dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydał ostatni plon: Kolędy Łemkowszczyzny – album przenoszący czytelnika w dźwięczącą łemkowskimi śpiewami przestrzeń Beskidu Niskiego. Książka prezentuje się inaczej niż tomy ukazujące się w „głównym” nurcie serii. Łemkowszczyzna leży częściowo na obszarze województwa małopolskiego (stąd częściowa nieprzystawalność woluminu do pozostałych „kolędowych” wydawnictw Bartosza Gałązki). Mamy tu do czynienia z repertuarem od dawna już w tej formie niewykonywanym; autor gromadził materiały do tego zbioru od kilkunastu…
Read more