Kolędy Podkarpacia w Szufnarowej

27 stycznia 2019 r. w Domu Kultury w Szufnarowej (powiat strzyżowski) zabrzmiały dźwięki kolęd. Współczesne interpretacje pieśni i piosenek bożonarodzeniowych zaprezentowali pochodzący z tej miejscowości artyści: Nikola Bobek i Marcin Ogrodnik. Do tradycyjnego repertuaru sięgnęły: znakomita szufnarowska pieśniarka Janina Tokarska oraz żeńska grupa śpiewacza Zosienki w składzie: Agnieszka Bernacka, Oliwia Lewandowska, Katarzyna Stachurska, Aleksandra Śnieżek i Natalia Wawrzkiewicz. Zosienki wykonały pieśni zaczerpnięte z ostatnio wydanych tomów serii Kolędy Podkarpacia oraz z płyt Przy piecu i pod oknem. Można było więc usłyszeć śpiewy „od Leżajska” i „od Przeworska”. W dalszej części „Wieczoru kolęd” wspólnie z licznie zebraną publicznością dziewczęta zaśpiewały utwory z lokalnego zasobu kolędowego, m.in. Z narodzenia Pana na dawną nutę, patriotyczną kolędę „aktualizowaną” Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi w polu żołnierzy, pastorałkę kolędników „z Wytrząski” Pastuszkowie, bracia mili oraz nieśpiewaną już od dziesięcioleci pieśń Mesyjasz przyszedł na świat prawdziwy, cechującą się niespotykaną w innych stronach, „wojacką” melodią. Kazimierz Ząbik, niegdysiejszy kantor w szufnarowskim kościele i wieloletni chórzysta w macierzystej parafii Niewodna, zaintonował cenny miejscowy wariant barokowej kolędy Słyszę z nieba muzykę, oparty na staropolskim chodzonym.
Śpiewom tradycyjnym towarzyszył komentarz Bartosza Gałązki.

W polu szopka (od Leżajska)
śpiew: Zosienki, lira korbowa: Piotr Wawrzkiewicz

Z zespołem Zosienki wystąpił Piotr Wawrzkiewicz, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019). Opowiedział on o swoich badaniach nad drukami ulotnymi, zwracając uwagę na obecność wśród odpustowych pieśni tzw. kolęd „aktualizowanych”. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotował okolicznościowe wydawnictwo tego typu, zawierające m.in. zaśpiewaną w trakcie „Wieczoru kolęd” pieśń z czasów I wojny światowej.