„Cóż mi po wszystkim, gdym stracił Jezusa…” – śpiewy pasyjne w żywej i ginącej tradycji Podkarpacia

Zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie na popołudnie z pieśniami pasyjnymi pochodzącymi z różnych stron Podkarpacia. Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2019 roku o 17:00. Wypełnią je unikatowe warianty tradycyjnych śpiewów wielkopostnych: melodie zaczerpniemy ze zbiorów terenowych Bartosza Gałązki z lat 1997-2018, większość tekstów słownych – z druków ulotnych zarchiwizowanych w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, zgromadzonych przez Franciszka Kotulę, a skatalogowanych i usystematyzowanych przez Piotra i Natalię Wawrzkiewiczów w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bartosz i Piotr opowiedzą o swoich poszukiwaniach, ale najważniejsze będą, jak zwykle, same pieśni. Wśród wykonawców – Stanisław Nogaj oraz grupa śpiewacza Zosienki. Zabrzmią liry i skrzypce. Organizatorzy liczą także na udział wokalny publiczności.

Będzie można usłyszeć (i zaśpiewać) m.in. śpiewy składające się na cykl Stacji Jerozolimskich (z którego wywodzi się dzisiejsza forma nabożeństwa Drogi Krzyżowej) oraz inne, pochodzące z „Fontanny” – zapomnianego już i niepraktykowanego cyklu śpiewów pasyjnych. Pojawią się śpiewy kalwaryjskie oraz hagiograficzne legendy rozpowszechniane przed wiekami przez wędrownych kaznodziejów. Przypomnimy śpiewy „maryjek” adorujących Grób Pański oraz pieśni „zeszytowe” przeznaczone na wielogodzinne czuwania w trakcie obchodów Triduum Sacrum. Nawet ogólnie znane pieśni wielkopostne zostaną zaprezentowane w cennych i coraz rzadziej już stosowanych w żywej praktyce lokalnych wersjach i wariantach melodycznych.

Przedstawiony w trakcie spotkania materiał znajdzie się na przygotowywanej płycie z udziałem artystów skupionych wokół Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu – obok nagrań źródłowych ze zbiorów Bartosza Gałązki.

Obowiązujący obecnie podział roku liturgicznego i wynikające z tego podziału zasady i przepisy nie pozwalają już na wykorzystanie w pełni bogactwa wielowiekowej pasyjnej tradycji muzyczno-literackiej. Nasze zaproszenie kierujemy więc przede wszystkim do tych, którym brakuje Wielkiego Postu w Wielkim Poście.