Już słychać kolędy „od Przeworska”

W ramach projektu „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia” w najbliższych tygodniach ukaże się szósty tom serii Kolędy Podkarpacia Bartosza Gałązki, zawierający słowne i muzyczne transkrypcje śpiewów nagranych w trakcie wieloletnich poszukiwań prowadzonych na obszarze dzisiejszego powiatu przeworskiego.

Poniższa ilustracja pokazuje wszystkie punkty badań, z których pochodzić będą publikowane materiały.

Ilustracja. Przestrzeń badań

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.