Śpiewy tradycyjne z Szufnarowej – o projekcie

„Co wieś, to inna pieśń” – powtarzają starsi ludzie, zwracając uwagę na lokalne zróżnicowanie folkloru słowno-muzycznego. Często te same utwory nawet w sąsiadujących ze sobą miejscowościach brzmią inaczej – różnice dotyczą melodii, rytmu, tempa, stylu wykonania, niekiedy gwarowej wymowy, rzadziej: kształtu tekstu słownego, doboru strof… Niektóre wsie wyróżnia niespotykany nigdzie indziej zasób repertuaru.
Szczęśliwie dla naszej kultury tradycyjnej ciągle jeszcze trwa „ostatnia chwila” na dokumentowanie i ocalanie tej barwnej różnorodności.

Fot. WG

Celem prezentowanego tu projektu, realizowanego w latach 2020-2021 przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, jest utrwalenie takich właśnie „lokalnych” utworów wybranych spośród kilkuset zarejestrowanych podczas badań terenowych prowadzonych w latach 1997-2020 w miejscowości Szufnarowa (woj. podkarpackie, pow. strzyżowski) przez wyżej podpisanego. Utwory pochodzą z przekazu międzypokoleniowego, dziś już niestety przerwanego, a w swojej oryginalnej postaci zostały zaśpiewane przez (przede wszystkim) najstarszych mieszkańców wsi i nagrane w trakcie wywiadów indywidualnych lub w sytuacji śpiewu zbiorowego.

Wkrótce ukaże się bezpłatna publikacja książkowa zawierająca transkrypcje tych utworów. Książce będzie towarzyszyć płyta… i liczne ciekawe działania towarzyszące, m.in. warsztaty repertuarowe.