Śpiewy tradycyjne nie tylko z Podkarpacia

Tak się dawniej kolędowało. Pieśni i opowieści z Przeworskiego

W oczekiwaniu na nowy tom, poświęcony okolicom Ropczyc i Sędziszowa, odkrywamy kolejne bożonarodzeniowe kolędy Podkarpacia „od Przeworska” zapisane w „czerwonej” książce. Tym, którzy chcą je poznać, usłyszeć, a może nawet zaśpiewać, polecamy sobotnie spotkanie w przeworskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu (Przeworsk, ulica Jagiellońska 16).

„Cóż mi po wszystkim, gdym stracił Jezusa…” – śpiewy pasyjne w żywej i ginącej tradycji Podkarpacia

Zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie na popołudnie z pieśniami pasyjnymi pochodzącymi z różnych stron Podkarpacia. Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2019 roku o 17:00. Wypełnią je unikatowe warianty tradycyjnych śpiewów wielkopostnych: melodie zaczerpniemy ze zbiorów terenowych Bartosza Gałązki z lat 1997-2018, większość tekstów słownych – z druków ulotnych zarchiwizowanych w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, zgromadzonych przez Franciszka Kotulę, a skatalogowanych i usystematyzowanych przez Piotra i Natalię Wawrzkiewiczów w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bartosz i Piotr opowiedzą o swoich poszukiwaniach, ale najważniejsze będą, jak zwykle, same pieśni. Wśród wykonawców – Stanisław Nogaj oraz grupa śpiewacza…
Read more

Kolędy Podkarpacia w Szufnarowej

27 stycznia 2019 r. w Domu Kultury w Szufnarowej (powiat strzyżowski) zabrzmiały dźwięki kolęd. Współczesne interpretacje pieśni i piosenek bożonarodzeniowych zaprezentowali pochodzący z tej miejscowości artyści: Nikola Bobek i Marcin Ogrodnik. Do tradycyjnego repertuaru sięgnęły: znakomita szufnarowska pieśniarka Janina Tokarska oraz żeńska grupa śpiewacza Zosienki w składzie: Agnieszka Bernacka, Oliwia Lewandowska, Katarzyna Stachurska, Aleksandra Śnieżek i Natalia Wawrzkiewicz. Zosienki wykonały pieśni zaczerpnięte z ostatnio wydanych tomów serii Kolędy Podkarpacia oraz z płyt Przy piecu i pod oknem. Można było więc usłyszeć śpiewy „od Leżajska” i „od Przeworska”. W dalszej części „Wieczoru kolęd” wspólnie z licznie zebraną publicznością dziewczęta zaśpiewały utwory…
Read more

„Przy piecu i pod oknem” – premiera drugiej płyty

 Przy piecu i pod oknem. Kolędy Podkarpacia 2 – to tytuł drugiego albumu w kolekcji dokumentującej unikatowy, ginący repertuar bożonarodzeniowy i noworoczny południowo-wschodniej Polski. Tym razem na płytę trafiły kolędy z Pogranicza polsko-ruskiego oraz z Łemkowszczyzny. Część z nich pojawia się w wykonaniach oryginalnych, zaczerpniętych z żywej tradycji. Są to nagrania terenowe ze zbiorów Bartosza Gałązki, pozyskane w latach 2004-2018. Słyszymy więc na płycie śpiewaków (i muzykanta) urodzonych głównie w pierwszych dekadach XX w. Większości przekazanych przez nich pieśni nie znajdziemy we współczesnych śpiewnikach ani w internecie (niektórych nie znajdziemy nawet w dawnych źródłach!). Trudno przecenić muzyczną i literacką wartość…
Read more

„Kolędy Łemkowszczyzny” – album podróżny

Na peryferiach serii wydawniczej Kolędy Podkarpacia pojawiła się właśnie nowa publikacja. Zakończony dwuletni projekt Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu i Bartosza Gałązki „Przy piecu i pod oknem”, dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydał ostatni plon: Kolędy Łemkowszczyzny – album przenoszący czytelnika w dźwięczącą łemkowskimi śpiewami przestrzeń Beskidu Niskiego. Książka prezentuje się inaczej niż tomy ukazujące się w „głównym” nurcie serii. Łemkowszczyzna leży częściowo na obszarze województwa małopolskiego (stąd częściowa nieprzystawalność woluminu do pozostałych „kolędowych” wydawnictw Bartosza Gałązki). Mamy tu do czynienia z repertuarem od dawna już w tej formie niewykonywanym; autor gromadził materiały do tego zbioru od kilkunastu…
Read more

„Kolędy Podkarpacia” – premiera kolejnego tomu

Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielonemu projektowi „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia”, w 2018 roku ukazała się kolejna publikacja w serii wydawniczej dokumentującej repertuar bożonarodzeniowy i noworoczny subregionów dzisiejszego województwa podkarpackiego. Szósty tom „Kolęd Podkarpacia” zawiera prawie 700 zapisów pochodzących z regionu przeworskiego, słynącego z bogatej i ciągle żywej tradycji kolędowania. Przeworskie – wyodrębnione na podstawie współczesnego podziału administracyjnego – leży częściowo na obszarze dawnego wschodniego pogranicza kulturowego, stąd obecność śpiewów życzących wspólnych dla noworocznego repertuaru polskich i ruskich wsi. Najliczniej reprezentowane są w nim szczodrówki (szczedriwky) dla panien i kawalerów. Z kolei niektóre spośród…
Read more

Przy piecu i pod oknem. Kolędy Podkarpacia 1 – premiera płyty

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu otrzymało na projekt „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia”, w latach 2017-2018 ukażą się m.in. dwa albumy płytowe zawierające nagrania kolęd pochodzące z badań terenowych Bartosza Gałązki oraz interpretacje zebranych przez badacza materiałów w wykonaniu uznanych artystów oraz młodych pasjonatów muzyki tradycyjnej.