O projekcie „Antologia śpiewów żałobnych Podkarpacia”

Badania terenowe nad repertuarem śpiewów żałobnych południowo-wschodniej Polski, prowadzone przede wszystkim w granicach administracyjnych dzisiejszego województwa podkarpackiego, realizuję od lipca 1998 roku. Efektem niemal dwudziestoletnich poszukiwań stała się publikacja, przygotowana dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanemu w 2017 roku na zadanie zatytułowane „Antologia śpiewów żałobnych zachowanych w żywej i ginącej tradycji Podkarpacia (z badań własnych)”.

Stypendium umożliwiło też dokończenie prac terenowych w tych ośrodkach, których wcześniej nie udało się przebadać w wystarczającym stopniu. W ramach działań stypendialnych powróciłem także – po kilku, a w niektórych wypadkach po kilkunastu latach – do miejscowości, w których repertuar żałobny był wyjątkowo dobrze zachowany, by sprawdzić jego dzisiejszą żywotność.

Przygotowana w ramach stypendium antologia zawiera ponad 500 wariantów śpiewów pogrzebowych z Podkarpacia i ma formę otwartą. Będzie systematycznie aktualizowana, by – w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości – ujrzeć światło dzienne w postaci książki.

Przykładowe strony antologii wraz z wykazem miejscowości, z których pochodzą materiały, oraz spisem incipitów tekstów słownych można pobrać >>> STĄD.

Całość antologii można otrzymać od autora za pośrednictwem >>> formularza kontaktowego.

Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.