Muzyczna mapa Gorzkich żalów

Warianty melodii Pobudki ze śpiewnika R. Gillara (1903).

Wśród umieszczonych tu w plikach dźwiękowych wersji i wariantów melodycznych kompozycji składających się na cykl pasyjny Gorzkich żalów (z niemałym trudem wybranych z kilkuset oryginalnych muzycznych wariantów nabożeństwa) znalazły się zarówno melodie reprezentatywne dla regionów i ośrodków, jak i warianty ilustrujące różne drogi ludowej recepcji śpiewnikowych normatywów oraz utwory stanowiące kontrafaktury innych śpiewów pasyjnych, także tych trudnych bądź niemożliwych do zidentyfikowania na bieżącym etapie prac.

Część utworów została nagrana na potrzeby niniejszego projektu stypendialnego, część pochodzi z badań terenowych realizowanych w latach 1998-2021. Warianty zostały przypisane swym macierzystym parafiom (sieć parafialna na przełomie XIX i XX w.). Wyjątek stanowią kościoły filialne lub wyodrębnione później parafie pielęgnujące odrębne tradycje muzyczne.

Próbki dźwiękowe zostały przygotowane w taki sposób, by jak najwierniej oddać najstarsze z możliwych do udokumentowania odmiany lokalnych, parafialnych wariantów. Stąd obecność wykonań „mieszanych”: jeśli w żywej praktyce parafialny wariant danego śpiewu uległ całkowitej lub istotnej częściowej unifikacji ze standardem śpiewnikowym, albo innym zakłóceniom przekazu, melodie odpowiednich śpiewów podałem w solowych wykonaniach wiarygodnych informatorów. W wypadkach, gdy w początkowych strofach śpiewu melodia uległa kontaminacji z normatywem lub cechował ją brak stabilizacji pod względem melodycznym bądź metrorytmicznym, w pliku umieszczałem jedną (bądź dwie) z kolejnych zwrotek w wykonaniu najbliższym hipotetycznemu lokalnemu pierwowzorowi.

Mapa Galicyjskich Gorzkich żalów jest na bieżąco aktualizowana.

Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia 2022

Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

(c) Bartosz Gałązka 2021-2022