Misterium pasyjne w Ustrobnej

7 kwietnia 2017 r. w gościnnych murach świątyni pod wezwaniem św. Jana Kantego w Ustrobnej zagościł Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli z Rzeszowa, by zaprezentować miejscowej społeczności Podkarpackie Misterium Wielkopostne. Złożyły się na nie Stacje Jerozolimskie, śpiewane w wariancie melodycznym z parafii Niewodna, oraz związane z nimi treścią pieśni pasyjne. Wśród nich znalazły się utwory odnalezione przez Bartosza Gałązkę (i scharakteryzowane przez niego w krótkim wprowadzeniu do koncertu), m. in. pieśń o incipicie Wysoka jest drabina do nieba wystawiona: znana i śpiewana do dziś w wielu miejscach na Podkarpaciu, pojawia się tam przede wszystkim w funkcji śpiewu żałobnego – jednak nie tylko: na pograniczu ośrodków przeworskiego i leżajskiego śpiewa się ją pod figurami w majowe piątki, a na przedpolach Bieszczadów jej wariant wykonywany jest jako… domowa kolęda-modlitewka (!).

Vox Angeli – Wysoka jest drabina do nieba wystawiona (Krośnieńskie)
[pasyjna, kalwaryjska/odpustowa/dziadowska, żałobna/pogrzebowa]

Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.