„Kolędy Łemkowszczyzny” – album podróżny

Okładka książki autorstwa Agnieszki Bernackiej

Na peryferiach serii wydawniczej Kolędy Podkarpacia pojawiła się właśnie nowa publikacja. Zakończony dwuletni projekt Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu i Bartosza Gałązki „Przy piecu i pod oknem”, dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydał ostatni plon: Kolędy Łemkowszczyzny – album przenoszący czytelnika w dźwięczącą łemkowskimi śpiewami przestrzeń Beskidu Niskiego.

Książka prezentuje się inaczej niż tomy ukazujące się w „głównym” nurcie serii. Łemkowszczyzna leży częściowo na obszarze województwa małopolskiego (stąd częściowa nieprzystawalność woluminu do pozostałych „kolędowych” wydawnictw Bartosza Gałązki). Mamy tu do czynienia z repertuarem od dawna już w tej formie niewykonywanym; autor gromadził materiały do tego zbioru od kilkunastu lat, opierając się na wspomnieniach swoich rozmówców, które dotyczyły tradycji praktykowanych przed wybuchem II wojny światowej. W książce utrwalone zostały więc przede wszystkim indywidualne, osobiste warianty melodii i tekstów. Publikacja została zilustrowana fotografiami Agnieszki Bernackiej – artystycznymi impresjami na temat umieszczonych tu pieśni i kontekstów ich wykonywania. Książka ma formę wzorowaną na XIX-wiecznych kantyczkach – co sugeruje, by korzystać z niej jak ze śpiewnika. Na pozór nie jest to łatwe: słowa pieśni zapisano w półfonetycznej postaci. Jednak zrobiono to w taki sposób, by nawet osoba niebędąca użytkownikiem języka łemkowskiego mogła oddać w śpiewie barwność jego lokalnych odmian wyrażających się w brzmieniu głosek i osobliwościach leksykalnych.

Podróż w świat starych łemkowskich kolęd stanowi wyzwanie. Zaręczamy, że warto je podjąć.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.